Regulamin Sklepu Internetowego “Pasieka Ziębów Bartłomiej Zięba”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego “Pasieka Ziębów Bartłomiej Zięba” dostępnego pod adresem https://pasieka-ziebow.pl/.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę “Pasieka Ziębów Bartłomiej Zięba” z siedzibą ul. Lipnica 6, 55-300 Lipnica, pow. średzki, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9131394286.
 3. Używane w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • “Sklep” – sklep internetowy “Pasieka Ziębów Bartłomiej Zięba” działający pod adresem https://pasieka-ziebow.pl/.
  • “Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
  • “Produkt” – miód pszczeli lub inne artykuły oferowane do sprzedaży w Sklepie.
  • “Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

§2 Zakupy

 1. Sklep oferuje sprzedaż produktów w zakresie opisanym na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem cen oraz opisów produktów podanych na stronie Sklepu.
 4. Zamówienia realizowane są w miarę dostępności produktów. W przypadku braku towaru, Sklep powiadomi Klienta o ewentualnej zmianie dostępności lub możliwości anulowania zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§3 Płatności

 1. Sklep oferuje następujące metody płatności: przelew bankowy, karta płatnicza.
 2. W przypadku rezerwacji domków, następujące metody płatności obowiązują: gotówka
 3. Płatności za zamówione produkty oraz koszty dostawy realizowane są według wybranej przez Klienta metody płatności.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

§4 Dostawa

 1. Produkty są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz ilości zamówionych produktów.
 3. Produkty wysyłamy do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sklep dąży do terminowej realizacji zamówień, jednakże czas dostawy może się wydłużyć w zależności od dostępności produktów lub innych czynników niezależnych od Sklepu.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania produktu o wadze, jakości lub ilości niezgodnej z zamówieniem.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@pasieka-ziebow.pl w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 3. W przypadku zgodności reklamacji, Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu lub zwrotu kosztów w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni o  złożenia zamówienia.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest “Pasieka Ziębów Bartłomiej Zięba”.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień będą rozpatrywane przez właściwe sądy według przepisów obowiązującego prawa polskiego.

Facebook

YouTube